Novinky

05.12.2016 08:09

Novoty v pracovním právu od 1.7.2017

Od 1.7.2017 můžeme očekávat významné změny v pracovním právu. Připravovaná koncepční novela si klade za svůj úkol zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů. Můžeme se tedy těšit na následující změny:Převedení na jinou práci podle § 41 zákoníku práce bude nahrazeno pojmem "výkon jiné práce", který...

—————

04.01.2016 10:39

Nález Ústavního soudu ČR - Výživné pro děti bohatých rodičů musí být vždy přiměřené

Při stanovení výživného pro děti rodičů s nadstandardními příjmy musejí soudy hledat přiměřenou hranici. Tak to judikuje aktuálně Ústavní soud ČR. Na jedné straně považuje za správné, že rodiče s nadstandardními příjmy platí svým dětem nadstandardní výživné, nicméně tato finanční...

—————

04.01.2016 10:27

Fikce sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou

Zákoník práce chrání zaměstnance před řetězením pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou, pokud se tak stalo v rozporu se zákonem, a to možností založit jednostranným právním jednáním zaměstnance fikci, že pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou. Podle § 39 odst. 2 zákoníku práce...

—————

04.01.2016 10:24

Nová výše minimální mzdy

Minimální mzda v roce 2016 vzroste o 700,- Kč z 9200,- Kč na 9900,- Kč.Zvýší se tak o 7,6 procenta. Stoupne také minimální mzda pro zdravotně postižené. Zvedne se o 1300,- Kč na 9300,- Kč.

—————

04.01.2016 09:35

Vyšší nezabavitelné částky při exekučních srážkách ze mzdy pro rok 2016

Od 1. 1. 2016 se zvyšují (základní) nezabavitelné částky, jakož i hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy (tzv. výpočtové základny), uplatňovaných při exekučních srážkách ze mzdy a obdobných příjmů, což by v praxi mělo vést ke snížení srážek ze mzdy.Plátce mzdy (zaměstnavatel)...

—————

03.12.2015 15:31

Souběh funkcí: člen statutárního orgánu a zaměstnanec

Otázka souběhu funkce člena statutárního orgánu (typicky jednatel nebo člen představenstva) a zaměstnance v pracovním poměru, je stále diskutovanou otázkou. Nahlížení právní praxe se v čase měnilo. V zásadě se však rozhodovací praxe přiklání k nepřípustnosti tzv. souběhu funkcí.Co lze považovat za...

—————

03.12.2015 15:24

Pravidlo materiální publicity - poznámka spornosti zapisovaná do katastru nemovitostí

Pravidlo materiální publicity z pohledu vlastníka nemovitostíVlastníte-li nemovitou věc zapsanou v katastru nemovitostí, doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda zápis v katastru odpovídá skutečnému právnímu stavu. Od 1. ledna 2015 platí pro zápisy v katastru nemovitostí nové pravidlo: zásada...

—————

09.01.2014 17:06

Rekodifikace soukromého práva

Od 1. ledna 2014 vstoupily v účinnost nové právní předpisy představující rozsáhlou rekodifikaci soukromého práva v naší republice. Přinesly s sebou největší právní změny za posledních několik desítek let. Mezi stěžejní zákony patří zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro nějž se v...

—————