Novinky

03.12.2015 15:31

Souběh funkcí: člen statutárního orgánu a zaměstnanec

Otázka souběhu funkce člena statutárního orgánu (typicky jednatel nebo člen představenstva) a zaměstnance v pracovním poměru, je stále diskutovanou otázkou. Nahlížení právní praxe se v čase měnilo. V zásadě se však rozhodovací praxe přiklání k nepřípustnosti tzv. souběhu funkcí.Co lze považovat za...

—————

03.12.2015 15:24

Pravidlo materiální publicity - poznámka spornosti zapisovaná do katastru nemovitostí

Pravidlo materiální publicity z pohledu vlastníka nemovitostíVlastníte-li nemovitou věc zapsanou v katastru nemovitostí, doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda zápis v katastru odpovídá skutečnému právnímu stavu. Od 1. ledna 2015 platí pro zápisy v katastru nemovitostí nové pravidlo: zásada...

—————

09.01.2014 17:06

Rekodifikace soukromého práva

Od 1. ledna 2014 vstoupily v účinnost nové právní předpisy představující rozsáhlou rekodifikaci soukromého práva v naší republice. Přinesly s sebou největší právní změny za posledních několik desítek let. Mezi stěžejní zákony patří zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro nějž se v...

—————