Vyšší nezabavitelné částky při exekučních srážkách ze mzdy pro rok 2016

04.01.2016 09:35

Od 1. 1. 2016 se zvyšují (základní) nezabavitelné částky, jakož i hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy (tzv. výpočtové základny), uplatňovaných při exekučních srážkách ze mzdy a obdobných příjmů, což by v praxi mělo vést ke snížení srážek ze mzdy.

Plátce mzdy (zaměstnavatel) uplatní nově vypočtené nezabavitelné částky poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky zvyšují. Nové nezabavitelné částky tedy ovlivňují mzdu nejdříve za měsíc leden 2016, zúčtovanou a vyplácenou v únoru 2016.

Nezabavitelná částka se stanoví ve výši 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3410,- Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný zaměstnanec žije, která je pro rok 2016 nově stanovena ve výši 5858,- Kč (dosud 5767,- Kč). Tzn. 2/3 z částky 9268,- Kč. Nezabavitelná částka na povinného činí 6178,67 Kč.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se stanoví obdobně, a to jako ¼ z nezabavitelné částky na povinného (6178,67 Kč) a činí tedy 1544,67 Kč.

—————

Zpět