Novoty v pracovním právu od 1.7.2017

05.12.2016 08:09
Od 1.7.2017 můžeme očekávat významné změny v pracovním právu. Připravovaná koncepční novela si klade za svůj úkol zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů. Můžeme se tedy těšit na následující změny:
 • Převedení na jinou práci podle § 41 zákoníku práce bude nahrazeno pojmem "výkon jiné práce", který bude nově nastaven jako nabídková povinnost ze strany zaměstnavatele. V uvedených případech bude zaměstnavatel povinen zaměstnanci nabídnout jinou vhodnou práci, a to - stejně jako v současnosti - vhodnou vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci. Odmítnutí nabídnuté práce ze strany zaměstnance bude považováno za překážku v práci na straně zaměstnance, za níž mu náhrada mzdy nepřísluší.
 • Flexibilnější pravidla pro ukončení pracovního poměru zaměstnancem v souvislosti s přechodem práv a povinností zvýší právní jistotu přijímajícího zaměstnavatele.
 • Nový flexibilní institut vrcholového řídícího zaměstnance umožní zaměstnancům z top managementu, aby si sami určili pracovní dobu podle aktuálních provozních potřeb zaměstnavatele.
 • U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bude vedle stávající minimální mzdy zavedena také zaručená mzda, dále také některá pravidla ohledně pracovní doby a zkrátí se vyrovnávací období z 52 týdnů na 26.
 • Současný třísměnný režim nahradí tzv. vícesměnný režim.
 • Podrobnější úprava pravidel odměňování při kontu pracovní doby. Zároveň se však omezí flexibilita při nařizování směn zaměstnancům pracujícím v kontu pracovní doby.
 • Nová koncepce dovolené, kdy má dojít ke spravedlivějšímu způsobu výpočtu dovolené po hodinách (nikoli dosavadní dny).
 • Kontrola věcí, které si zaměstnanci k zaměstnavateli vnášejí nebo odnášejí, má být ze strany zaměstnavatele podstatně omezena.
 • Navrhuje se zrušení povinnosti vystavovat zápočtový list při skončení pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce (s výjimkami).
 • Zcela novým institutem bude možnost sjednání tzv. homeoffice, tedy zavedení oficiální možnosti práce z domova.
 • Koncepční změny v doručování písemností zaměstnanci.
 • Navrhují se stanovit závazná kritéria, při nichž při obchodních změnách na straně zaměstnavatele dochází ze zákona k přechodu práv a povinností v pracovněprávních vztazích.

Současně očekáváme výrazné změny v souvislosti s agenturním zaměstnáváním.

—————

Zpět