Vítejte na stránkách Advokátní kanceláře Aleny Králové

Vítáme Vás na stránkách naší advokátní kanceláře. Naše kancelář Vám může nabídnout kvalitní právní služby v širokém spektru jednotlivých oborů práva.

Naší předností je vstřícné jednání v příjemném prostředí, flexibilita poskytování služeb, dlouholetá praxe v oboru, spolupráce s dalšími kvalitními kancelářemi a externími dodavateli služeb.

Dovolte nám, abychom Vás pozvali na adresu: Palác Ehrlich, Šafaříkovy sady 7, Plzeň.


Novinky

11.01.2021 11:40

Zákon o náhradním výživném

S účinností od 1.7.2021 vstoupí v platnost zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro...

—————

05.05.2020 14:03

Aktuální možnost osobního kontaktu s klienty

Vážení klienti, dovoluji si Vás informovat o tom, že se naše kancelář pomalu vrací do běžného...

—————

17.03.2020 13:09

Omezený provoz kanceláře v důsledku opatření proti pandemii koronaviru

Vážení klienti, v důsledku opatření vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu, jakož i s ohledem na...

—————

04.06.2018 13:50

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí

Institut zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitosti zákonodárce při...

—————

04.06.2018 13:42

Úroky z prodlení z dlužného výživného pro nezletilé děti

Nezletilí oprávnění mají nárok požadovat vedle dlužného výživného také úroky z prodlení....

—————

21.12.2016 11:37

Změny v dani z nabytí nemovitých věcí

Doposud platná právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí opět mění své mantinely, přičemž...

—————

21.12.2016 11:27

Povinná maturita z matematiky jen na gymnáziu a lyceu

Povinnou matematiku u maturitní zkoušky budou s jistotou mít žáci gymnázií a lyceí od školního...

—————

21.12.2016 11:20

Návrat předkupního práva spolumajitele nemovitosti do občanského zákoníku

Dne 20.12.2016 podepsal prezident text schválené novely "nového" občanského zákoníku, tedy zákona...

—————

05.12.2016 08:33

Spolek a zveřejnění účetní závěrky

Do konce roku 2015 spolky neměly povinnost zveřejňovat účetní závěrku. Novela zákona o...

—————

05.12.2016 08:23

Změny v oblasti přestupků

Ve Sbírce zákonů byly již publikovány dva nové zákony upravující oblast...

—————