Spolek a zveřejnění účetní závěrky

05.12.2016 08:33

Do konce roku 2015 spolky neměly povinnost zveřejňovat účetní závěrku. Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. ale přinesla zásadní povinnost zveřejňovat účetní závěrku, kterou mají nově všechny subjekty zapisované do veřejného rejstříku, tedy i spolky a pobočné spolky.

Většina subjektů nemá nadále povinnost zveřejňovat (tedy ani vytvářet) výroční zprávu, přesto ale musí zveřejnit účetní závěrku. Zjednodušeně řečeno účetní závěrka musí být zveřejněna do 30 dnů od okamžiku, kdy byla schválena, nejpozději ale do konce následujícího kalendářního roku (viz § 21a zákona o účetnictví). Účetní závěrku za rok 2016 tak musí být zveřejněna nejpozději do konce roku 2017, a to i v případě, že by do té doby nebyla nejvyšším orgánem spolku schválena.

—————

Zpět