Změny v dani z nabytí nemovitých věcí

21.12.2016 11:37

Doposud platná právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí opět mění své mantinely, přičemž mezi nejvýznamnější změny patří:
Nové vymezení poplatníka daně
Nově je stanoven poplatníkem pouze a jedině nabyvatel. Tento princip si klade za cíl vyřešit některé aktuální propblémy, např. při směnách nemovitých věcí.

Volba stran formou dohody o tom, kdo bude poplatníkem, již tedy není nadále možná, resp. ve vztahu ke správci daně se jedná o nictoné jednání, k němuž správce daně vůvec nepřihlíží.

Zrušení institutu ručitele
Vzhledem k tomu, co jest uvedeno výše, nabyvatel nově pozbývá postavení ručitele.

Upřesnění předmětu daně
Novela upřesňuje pojem předmět daně, kdy se především snaží vypořádat s problematickou právní úpravou inženýrských sítí ("dále jen "IS") v občanském zákoníku (§ 509 ve spojení s § 498 a § 501).
Novela upravuje výčet případů, které nemovité věci jsou vyloučeny z předmětu daně, a to konkrétně v případě přeměn, kde výslovně uvádí, že nabytí vlastnického práva k nemovité věci na základě převodu jmění na jednoho společníka a vzájemného peněžního vypořádání tohoto společníka a ostatních společníků společnosti je nabytí vlastnického práva k nemovité věci úplatné a tedy předmětem daně.

Úprava věcného osvobození u nových staveb
Nově je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva:

  • k dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu,
  • k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu,
  • dokončená nebo užívaná jednotka v bytovém domě.

Upřesnění určení základu daně při směně nemovité věci
Novela nově upravuje stanovení daně v případě nabytí vlastnických práv k nemovitým věcem směnou. Z důvodu zjednodušení stanovení daně se nepřihlíželo u sjednané ceny k hodnotě pozbývané nemovité věci. Nová právní úprava umožní poplatníkovi vyhnout se určování hodnoty pozbývané nemovité věci, ať už pomocí zjištěné ceny či směrné hodnoty. Navrhovanou úpravou se tak zásadně zjednoduší výpočet zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí, pokud si poplatník zvolí pro určení srovnávací daňové hodnoty směrnou hodnotu.

—————

Zpět