Služby mediátora

 

Mediace je metoda mimosoudního řešení konfliktů za účasti a pomoci třetí nezávislé osoby - mediátora. Mediátor pomáhá sttranám konfliktu ke znovunalezení a podpoře vzájemné komunikace, pomáhá při překonání překážek, při hledání řešení onoho konfliktu, které bude pro obě strany přijatelné. Konečné řešení je pak výsledkem snahy a práce stran, nikoli tedy mediátora, neboť strany nejlépe znají svou příčiny a původ jejich konfliktu a rovněž tak vlastní potřeby a možnosti.

Mediace je neformální mimosoudní proces, pro obě strany dobrovolný.

Oproti soudnímu řízení přináší mediace několik nesporných výhod, protože stranám umožňuje:

 • dobrovolnou účast
 • rychlost, diskrétnost a nespornou ekonomickou výhodu
 • záruku soukromí a záruku uchování důvěrných informací
 • vlastní kontrolu nad procesem a řešením konfliktu (strany sporu za pomoci mediátora společně nalézají možná řešení vzniklé situace, mediátor o věci nerozhoduje a neposuzuje situaci ani žádnou ze stran)
 • zaměření se na vlastní řešení konfliktu, nikoli na dokazování vzniku konfliktu a toho, kdo jej více zavinil (strany mediátorovi ani sobě navzájem nepředkládají důkazy, cílem není dokazování, ale vzájemné vysvětlení situace a vzájemné pochopení)
 • možnost ujasnit si své potřeby, očekávání a zájmy, pochopit potřeby a zájmy druhé strany
 • zachovat a případně rozšířit prostor pro případnou budoucí spolupráci
 • vyhnout se soudnímu sporu a snížit tak časové i finanční investice
 • jednat v neformálním a příjemném prostředí
 • výrazně lepší spokojenost zúčastněných stran s formou dohody a jejího následného dodržování
 • dohoda nesmí být v rozporu s platným právem, měla by však být nejen právním, ale také lidským řešením situace zohledňujícím potřeby a možnosti obou stran včetně aspektů, které právo mnohdy ani nemůže postihnout (zejm. věci dotýkající se mezilidských vztahů).